Birçok hasta ve hasta yakını, kanser hastalığını kötü bir evliliğe, zorlayıcı yaşam olaylarına direkt olarak bağlama eğilimindedir. Hastalığı bir nedene bağlama çabası, yani neden başına geldiğini anlamlandırma çabası ve hasta olmanın yarattığı öfke akla ilk olarak sorunlu ilişkileri ve sıkıntı verici yaşam olaylarını getirir.