kanser psikolojisi

Stresin Kansere Etkisi

Birçok hasta ve hasta yakını, kanser hastalığını kötü bir evliliğe, zorlayıcı yaşam olaylarına direkt olarak bağlama eğilimindedir. Hastalığı bir nedene bağlama çabası, yani neden başına geldiğini anlamlandırma çabası ve hasta olmanın yarattığı öfke akla ilk olarak sorunlu ilişkileri ve sıkıntı verici yaşam olaylarını getirir.

Kanser Tedavi sürecinde “Deliryum”

Deliryum, kanser hastalarında en sık görülen davranışsal komplikasyondur.  Bilinç halinde değişiklikler ve dalgalanmalar, kafa karışıklığı, dikkati toplama ve sürdürmede zorluklar, özellikle yakın hafızada kötüleşmeler, dağınık ve saçma konuşmalar, huzursuzluk , yerinde duramama, hayaller görme, saldırgan ya da uygunsuz davranma hali ile giden, yaşandığında hastalarımızın farkında olmadığı ancak hasta yakınlarını […]

Kanserin Travmatik Etkisi

Kanser hastalığının yaşattığı fiziksel ve zihinsel zorluklar, kanser tedavisi alma, kanser tedavisinde yan etkiler yaşama, tedavi sürecinde yoğun bakım ünitesinde bulunma, vücut bütünlüğünün bozulması, organ kaybı, iyileşme olsa dahi tekrarlama tehditine maruz kalma, kişilerde travma etkisi yaratabilir. Peki bu kişilerde olağan yas süreci veya yine bir strese […]

Kanser Hastalığında Kaygı

Anksiyete (kaygı), insanlığın başlangıcından beri var olan evrensel bir duygudur. Yoğun bir iç sıkıntısı, huzursuzluk, kolay giderilemeyen bunaltı ve endişe halinin tarifidir. Çoğu zaman, göğüste sıkışma hissi, kalp çarpıntısı, nefes almada güçlük, nefes yetmiyor hissi, ağız kuruluğu, kafada doluluk, tüm vücutta gerginlik gibi bedensel belirtiler yanında kötü bir […]

Kanser ve Depresyon

Kanser hastalığında yaşanabilecek bir çok ruhsal değişiklik ve bozukluk vardır. Bunlardan kanser tedavi sürecine ve hastanın yaşam kalitesine direkt etkisi olduğu bilinen bozukluk, depresyondur.  “Kanser hastalığında depresyon” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.